เพลง 4 นาที - สี่นาที
วง กะลา - อัลบั้ม Inside
New Single - New Album - เพลงใหม่


เนื้อเพลง : 4 นาที - สี่นาที

แค่สี่นาทีมีเวลาให้กันบ้างไหมเธอ
ก่อนที่จะไม่เจอกันอีกแสนนาน
อยากให้เธอย้อนกับเวลาไปตอนยังรักกัน
ฉันมีดีบ้างไหมในสายตา

ไม่ว่าเธอเคยทุกข์เท่าไร
เปลี่ยนมันเป็นรอยยิ้มให้เธอ
ปลอบโยนเธอ เมื่อตอนเธอนั้นร้องไห้
เธอจะลองไปคิดสักนิดได้ไหม
ถ้าหากคนๆนี้รักเธอจริงๆ ยิ่งกว่ารักตัวเอง

มีเวลาให้คิดจนจบเสียงเพลง
ถ้าหากเพลงนี้เล่นจนจบเธอไม่ค้นพบเลย
ไม่เคยจะเห็นความดี จากนี้จะพร้อมให้ไป.. ฉันคงดีไม่พอ

หากหมื่นนาทีที่ทำดีให้เธอยังน้อยไป
ขอฉันเพิ่มได้ไหมให้แก้ตัว
ไม่เจตนาถ่วงเวลาเลยเธอไม่ต้องกล้ว
วันใดเธอจะไปไม่ขวางทาง

ไม่ว่าเธอเคยทุกข์เท่าไร
เปลี่ยนมันเป็นรอยยิ้มให้เธอ
ปลอบโยนเธอ เมื่อตอนเธอนั้นร้องไห้
เธอยังจะทิ้งกันลงอีกไหม
ถ้าหากคนๆนี้รักเธอจริงๆยิ่งกว่ารักตัวเอง

มีเวลาให้คิดจนจบเสียงเพลง
ถ้าหากเพลงนี้เล่นจนจบ เธอไม่ค้นพบเลย

เธอยังคงจะทิ้งกันลงอีกไหม
ถ้าหากคนๆนี้รักเธอจริงๆ ยิ่งกว่ารักต้วเอง
มีเวลาให้คิดจนจบเสียงเพลง
ถ้าหากเพลงนี้เล่นจนจบเธอไม่ค้นพบเลย
ไม่เคยจะเห็นความดี จากนี้จะพร้อมให้ไป.. ฉันคงดีไม่พอ

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

big smile

#1 By on 2008-03-05 12:23

เพราะจังวะๆๆ จากเด็เวน

#2 By (118.173.236.20) on 2008-03-05 12:26

ชอบค่ะคิดถึงมากเลยนะรอนานแล้วนะรู้ป่ะ

#3 By (124.120.96.55) on 2008-03-05 12:45

เพราะครับโดนใจเลย จากเด็กอยุธยาopen-mounthed smile

#4 By (222.123.167.77) on 2008-03-05 14:09

เพราะดีๆชอบๆopen-mounthed smile

#5 By .... (125.26.31.32) on 2008-03-05 17:45

เพราะมากเลยอัลบั้มนี้ชอบมากbig smile

#6 By อ้อ (58.9.170.202) on 2008-03-05 20:01

แค่ สี่นาทีมีเวลาให้กันบ้างไหมเทอกอ่นที่จะไม่เจอกันอีกแสนนานอยากให้เทอยอ้นกับเวลาไปตอนยังรักกันฉันมีดีบ้างไหมในสายตาไม่ว่าเทอเคยทุกข์เท่าไรเปลี่ยนมันเป้นลอยยิ้มให้เทอปรอบโยนเทอเมื่อตอนเทอนั้นรอ้งไห้ เทอลองไปคิดสักนิดได้ไหม ถ้าหากคนๆนี้รักเทอจิงๆยิ่งกว่ารักตัวเอง มีเวลาให้คิดจบเสียงเพลง ถ้าหากเพลงนี้เล่นจบเทอไม่ค้นพบเลยไม่เคยจะเห็นความดีจากนี้เจ้าของให้ไป ฉันคงดีไม่พอ แค่หนึ่งนาทีที่ทำดีให้เทอยังน้อยไป ขอฉันเพิ่มได้ไหมให้แก้ตัวไม่เจอกันนานทวงเวลากันเลยเทอไม่ต้องกล้ววันใดเทอจะไปไม่ข้วางทาง ไม่ว่าเทอเคยทุกข์เท่าไรเปลี่ยนมันเป้นรอยยิ้มให้เทอปลอยโยนเทอ เมื่อตอนเทอนั้นรอ้งไห้ เทอยังจะทิ้งกันลงอีกไหมถ้าหากคนๆนี้รักเทอจิงๆยิ่งกว่ารักตัวเองมีเวลาให้คิดจนจบเสียงเพลงถ้าหากเพลงนี้เล่นจนจบเทอไม่ค้นพบเลย เทอยังคงจะทิ้งกันลงอีกไหมถ้าหากคนๆนี้รักเทอจิงๆยิ่งกว่ารักต้วเองมีเวลาให้คิดจนจบเสียงเพลง ถ้าหากเพลงนี้เล่นจนจบเทอไม่ค้นพบเลยไม่เคยจะเห้นความดีที่มีเจ้าของให้ไป ฉันคงดีไม่พอ
ไม่รุ้ว่าช่ายอ่ะป่าวนะม่ะแน่ใจอ่ะ อิอิbig smile big smile

#7 By กบในกะลา (84.187.123.42) on 2008-03-06 02:59

เพลงเพราะมากมาย

#8 By icekalaclubs (222.123.166.6) on 2008-03-06 07:05

เพลงโดนมั้กๆคับ เพราะอย่างนี้ให้เต็มร้อย เร่ยคับ

#9 By (117.47.45.95) on 2008-03-06 09:31

อืมรอมานานระ

ได้ฟังเพลงขอกะลาซะที

ชื่นใจโคตร

#10 By (61.7.183.58) on 2008-03-06 11:15

เพลงเศร้าจังคับ

ชอบๆ ฟังหลายครั้งละ เศร้าดี ขนลุกเลย แฮ่ๆๆ

#11 By (117.47.217.26) on 2008-03-06 13:16

llค่ 4 uาที..มีlวaาหัeกัu บ้างไหมlทo..ก่อuที่จาไม่lจo..อีกllสuuาu..Oยากหัelทoย้ou กัUlวaาไปตouยัJรักกัu..ฉัuมีดีบ้าJไxม..นัeสาeตา...ไม่ว่าlทolคeทุกข์lท่าไS..lปลี่euมัulป็uลoeยิ้ม..หัelทo..ปaoบโยulทo..lมื่oตoulทoนั้u..ร้oJไห้ ......lทoจาaoJ ปัeคิดสักนิดด้าeไหม ..ถ้าหากคuๆนี้..รักlทoจิJ ๆ..ยิ่Jกว่ารักตัวloJ ..มีlวaาหัeคิดจuจUlสีeJlwaJ ..ถ้าxากlwaJนี้..lล่uจuจU..lทoไม่ค้uwUlae..ไม่lคeจะlห็uความดี..จากนี้จาwร้oมหัeปัe ...ฉัuคJดีไม่WO ........Xากxนึ่Juาที..ที่ทำดีหัelทoยัJน้oeปัe ..ขoฉัuเพิ่มได้ไxม..ให้llก้ตัว..ไม่lจoกัuuาu..ทวJlวaาlaelทoไม่ต้oJกล้ว..วัuใดlทoจะปัe..ไม่ขวาJทาJ ..ไม่ว่าlทolคeทุกข์lท่าไS..lปลี่euมัulป็uSoeยิ้มหัelทo..ปaoบโยulทo ..lมื่oตoulทoนั้uร้oJไห้.. lทoยัJคJ..จะทิ้JกันaJ..อีกไหม..ถ้าXากคuๆนี้..รักlทoจิJ ๆ..ยิ่Jกว่ารักตัวloJ..มีlวaาหัeคิดจuจUเสีeJlwaJ..ถ้าxากlwaJนี้..lล่uจuจบ..lทoไม่ค้uwบlae ..lทoยัJคJจะทิ้JกัuaJอีกไxม..ถ้าXากคuๆนี้..รักlทoจิJ ๆ..ยิ่Jกว่ารักต้วloJ..มีlวaาหัeคิดจuจบlสีeJlwaJ ..ถ้าxากlwaJนี้..lล่uจuจบ..lทoไม่ค้uwบlae..ไม่lคeจะlห็uความดี..จากนี้จะWร้oมหัeปัe.... ฉัuคJดีไม่Wo

#12 By (117.47.217.26) on 2008-03-06 13:36

ชอบมากครับ ชอบมานานแล้ว รอ วง กะลามานานแล้ว

#13 By เขต (117.47.32.84) on 2008-03-06 20:13

สุดยอด เพราะ สุดๆ โดนใจ

#14 By *-* (61.7.174.89) on 2008-03-07 09:37

ไม่เจอนาน

พวกนายทำดนตรีดีขึ้นนะเนี่ยยยยยconfused smile

#15 By (124.121.214.54) on 2008-03-07 11:48

#16 By nim (222.123.157.47) on 2008-03-07 15:29

มัน ร้อง หาก หมื่น นาทีไม่ใช่เหรอ

หากหนึ่งนาทีที่ทำดีให้เธอยังน้อยไป
ขอฉันเพิ่มได้ไหมให้แก้ตัว
ไม่เจตนาถ่วงเวลาเลยเธอไม่ต้องกล้ว
วันใดเธอจะไปไม่ขวางทาง

ท่อนนี้อ่ะ หากหมื่น นาที -*-มั้ง เพราะ ทำดี นา ที เดียวจะทำทำไม 555555

#17 By รันรัน (58.8.78.28) on 2008-03-07 15:29

คิดถึงกะลาจัง
เพราะมากๆๆๆๆๆๆ
สมกับที่รอค่ะ

#18 By nim (222.123.157.47) on 2008-03-07 15:30

#19 By (202.149.25.241) on 2008-03-07 18:28

รอมานานแล้วคะในที่สุดก้อมีเพลงมาให้ฟังชอบกะลามากคะ

#20 By (202.142.204.1) on 2008-03-08 01:28

เหมือนชีวิตของตำเองมากเลย
ทำดีเท่ารัยเค้าก้อมั่ยเคยเห็น

#21 By peet (58.9.34.229) on 2008-03-08 13:46

so sad

#22 By yoyo (118.174.51.29) on 2008-03-09 10:18

โดนใจจิงๆๆ

#23 By ไอ (61.7.172.178) on 2008-03-09 11:11

สุดยอดเลยคับ

#24 By ภาคิน เลิสลักษญ์ (222.123.159.72) on 2008-03-09 11:13

สุดยอดเลยค่ะ

เพราะมากๆ กะลาสุดยอด

#25 By nim (222.123.157.47) on 2008-03-09 14:11

surprised smile surprised smile

#26 By NIM (222.123.157.47) on 2008-03-10 12:30

คิดถึงพี่หนุ่มที่สุดเลย
ในที่สุดก็ออกเพลงใหม่สักที
รอนานแล้วนะ รู้มั๊ย
ไงก็จะเป็นกำลังใจให้นะ
ชอบเพลงของกะลาทั้งหมดเลยbig smile
big smile big smile big smile big smile open-mounthed smile open-mounthed smile

#27 By คนรักกะลา (118.174.5.234) on 2008-03-10 12:42

พี่หนุ่มไม่เคยทำให้ผิดหวังเลย รักมากมาย

#28 By เจี๊ยบ กะลา (125.27.27.41) on 2008-03-11 13:53

ชอบมากเลยค่ะอัลบั้มนี้เพราะสุด ๆ

#30 By pi (124.120.165.105) on 2008-03-12 16:03

เพราะมากมายเจ้าคร้า

#31 By นู๋มิลค์ KLC (203.156.23.67) on 2008-03-14 16:45

มีคนๆหนึ่งมอบเพลงนี้ให้โดนใจมาก รู้สึกผิดจิงๆๆๆ

#32 By 1223 (61.7.174.57) on 2008-03-15 15:34

ไม่มีอะไรจะดีเท่ารักตัวเอง

#33 By 555555555 (125.24.233.43) on 2008-03-28 11:20

#34 By (124.121.241.83) on 2008-03-30 16:08

#35 By (119.42.64.97) on 2008-04-02 11:42

ชอบๆๆมากค่ะ

#36 By สก๊อย girl (125.26.31.0) on 2008-04-02 16:13

ชอบมากโดนจัยมากค่ะเพราะตรงกับตอนนี้ที่เป็นอยู่

#37 By pom (125.24.139.171) on 2008-04-04 12:17

เนื้อเพลง : 4 นาที - สี่นาที
แค่สี่นาทีมีเวลาให้กันบ้างไหมเธอ
ก่อนที่จะไม่เจอกันอีกแสนนาน
อยากให้เธอย้อนกับเวลาไปตอนยังรักกัน
ฉันมีดีบ้างไหมในสายตา

ไม่ว่าเธอเคยทุกข์เท่าไร
เปลี่ยนมันเป็นรอยยิ้มให้เธอ
ปลอบโยนเธอ เมื่อตอนเธอนั้นร้องไห้
เธอจะลองไปคิดสักนิดได้ไหม
ถ้าหากคนๆนี้รักเธอจริงๆ ยิ่งกว่ารักตัวเอง

มีเวลาให้คิดจนจบเสียงเพลง
ถ้าหากเพลงนี้เล่นจนจบเธอไม่ค้นพบเลย
ไม่เคยจะเห็นความดี จากนี้จะพร้อมให้ไป.. ฉันคงดีไม่พอ

หากหมื่นนาทีที่ทำดีให้เธอยังน้อยไป
ขอฉันเพิ่มได้ไหมให้แก้ตัว
ไม่เจตนาถ่วงเวลาเลยเธอไม่ต้องกล้ว
วันใดเธอจะไปไม่ขวางทาง

ไม่ว่าเธอเคยทุกข์เท่าไร
เปลี่ยนมันเป็นรอยยิ้มให้เธอ
ปลอบโยนเธอ เมื่อตอนเธอนั้นร้องไห้
เธอยังจะทิ้งกันลงอีกไหม
ถ้าหากคนๆนี้รักเธอจริงๆยิ่งกว่ารักตัวเอง

มีเวลาให้คิดจนจบเสียงเพลง
ถ้าหากเพลงนี้เล่นจนจบ เธอไม่ค้นพบเลย

เธอยังคงจะทิ้งกันลงอีกไหม
ถ้าหากคนๆนี้รักเธอจริงๆ ยิ่งกว่ารักต้วเอง
มีเวลาให้คิดจนจบเสียงเพลง
ถ้าหากเพลงนี้เล่นจนจบเธอไม่ค้นพบเลย
ไม่เคยจะเห็นความดี จากนี้จะพร้อมให้ไป.. ฉันคงดีไม่พอ

#38 By - - (117.47.19.174) on 2008-04-13 23:32

มีบางอย่างอยากจะบอกเเต่ไม่กล้าเอิ๊กๆๆๆ

#39 By นุ่น(นางบวช) (117.47.144.66) on 2008-04-14 17:50

,คนบอกว่าผมหน้าเหมือนหนุ่มกะลาครับผ้มมมมมcry

#40 By หนุ่มกะลา2 (222.123.44.27) on 2008-04-16 11:38

มีmvไหมสาด

#41 By สาด (117.47.228.164) on 2008-04-16 15:27

http://photos1.hi5.com/0031/443/836/yINB8D443836-02.jpgโอ้ว.....โดนไปเลยเพลงนี้"รักเทอที่สุดยิ่งกว่ารักตัวเอง"ท่อนนี้แหล่ม.....

#42 By sensptt_66@ (61.7.179.232) on 2008-04-16 23:08

ชอบจังเยยเพาะมากquestion เด

#43 By คนที่ไม่มีค่า (117.47.44.111) on 2008-04-17 13:00

หรอยดี โดนจ่ายเด็กใต้question

#44 By พี (125.27.165.129) on 2008-04-17 15:04

โดนใจสุดๆๆๆๆ

สำหรับคนที่กำลังจะโดนแฟนทิ้ง


ฮือๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

จะบ้าตาย


เพาะมากมายเรยคร่า

พี่ หนุม


วง กะลา

เศร้ามากมาย#45 By ไม่ต้องรุหรอกนะค่ะ (58.147.36.123) on 2008-04-17 15:43

เพราะคับ เพราะมากเลย

ชอบมาก ท่อนนี้ T_T

ไม่เคยจะเห็นความดี จากนี้จะพร้อมให้ไป.. ฉันคงดีไม่พอ

#46 By `` (124.121.183.23) on 2008-04-18 17:35

เพราะวะ

#47 By baby_blue (124.157.170.54) on 2008-04-18 20:07

ชอบมากเลยที่เพลงทำให้ตาลได้คืนดีกับแฟนค่ะ

#48 By เอกอัปสรา (124.120.188.91) on 2008-04-18 21:25

ชอบมากโดน

#49 By จุ๋มรักบอยมมากนะ (125.26.183.232) on 2008-04-19 12:08


เพราะจังครับ

#50 By 8oi (124.157.188.30) on 2008-04-19 21:22


ชอบมากรอมานานมาก ๆๆๆ
ในที่สุดกะลาก็กลับมา

#51 By ke (203.144.187.18) on 2008-04-20 00:15

Latest Comments

Categories