เพลง แทงข้างหลัง...ทะลุถึงหัวใจ
อ๊อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์ Aof
Album: Off